onafhankelijke (klacht)ondersteuning

U heeft een gesprek gehad met de gemeente of
een andere instantie*over uw ondersteuningsvraag;

U heeft daarbij geen goed gevoel?
U voelt zich niet gehoord, verkeerd begrepen,
ontevreden of niet correct behandeld?
Of vindt u dat u slecht bent geïnformeerd?

Neem dan contact met ons op:
Bureau-OKé.

Wij bieden u een luisterend oor,
nemen uw gevoel serieus
en
ondersteunen bij de route
naar
een passende oplossing!

Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk; niet verbonden aan de gemeente of een andere instantie*.

Vrijwillige (klacht)ondersteuners

Onze vrijwillige (klacht)ondersteuners zijn getraind, deskundig en kennen de lokale situatie.

Tijd

Wij nemen de tijd om goed te luisteren naar uw verhaal.
Als het nodig is vinden er meerdere gesprekken plaats.

Samen

Wij staan naast u, denken met u mee en zoeken altijd samen
naar een oplossing waarmee u tevreden kunt zijn.

Geen kosten

Aan de inzet van Bureau-Oké zijn geen kosten verbonden.

Informele oplossing

Wij zoeken altijd naar mogelijkheden om samen tot een informele oplossing te komen.
En lukt dat niet?

Klachtenregeling

Dan treedt de klachtregeling van de instantie in werking.
Wij kunnen u ook ondersteunen als u een officiële klacht wilt indienen.

Neem contact met ons op!

Het verplicht u tot niets en geeft u altijd de gelegenheid om over uw gevoel, vragen en onvrede te praten.
Klik hieronder op een van de mogelijkheden om met ons contact op te nemen.
Alle links zijn klikbaar en verbinden u direct door.

0 8 8   7 8 4  6 4  0 0

Wij hebben geen vast bezoekadres in de gemeente Renkum.

Daar waar u zich prettig voelt en met ons wilt spreken,

daar maken wij graag een afspraak met u. 

Wij proberen altijd maatwerk te leveren met aandacht voor uw persoonlijke behoeftes.

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat Bureau-OKé uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldig doeleinde voor is. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden worden gebruikt.Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. 
Bureau-OKé heeft een algemene privacyverklaring opgesteld, waarin we vertellen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Op verzoek sturen wij u altijd een exemplaar toe.