Je hebt contact gehad met iemand van de gemeente Renkum of een andere aanbieder binnen het sociaal domein.
En jij hebt daar geen goed gevoel aan overgehouden:
je voelde je niet gehoord of verkeerd begrepen;
je bent hier zeer ontevreden over;
je bent niet correct behandeld of slecht geïnformeerd?
En je komt er zelf niet uit?
Dan kan Bureau-OKé misschien iets voor jou betekenen.

Kom in contact met ons

Het verplicht je tot niets en wij geven je altijd de gelegenheid om over jouw gevoel, vragen en onvrede te praten.
Klik op de contactlink die jou het beste past. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, op jouw bericht.


Wij hebben geen vast bezoekadres in de gemeente Renkum.

Daar waar jij je prettig voelt en met ons wilt spreken,

daar maken wij graag een afspraak met je. 

Wij proberen maatwerk te leveren met aandacht voor jouw persoonlijke behoeftes.

Dit betreft instanties die actief zijn binnen alle sectoren die te maken hebben met het sociaal domein in de gemeente Renkum.
Zoals: zorg, welzijn, gezondheidszorg, opvoeding, sociale activering, inburgering, WMO en Participatie.
Iedereen heeft recht op privacy. Om jouw recht op privacy te waarborgen, gaat Bureau-OKé uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken jouw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldig doeleinde voor is. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. 
Bureau-OKé heeft een algemene privacyverklaring opgesteld, waarin we vertellen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Op verzoek sturen wij je altijd een exemplaar toe.
Ga naar de inhoud